Logo AED

Logo AED

Označuje místa, kde je k záchraně života k dispozici automatizovaný defibrilátor (zkratka AED z anglického Automated External Defibrillator). Jestliže toto logo uvidíte v nákupních centrech, úřadech, školách, nádražích, letištích, stadionech a jiných veřejných budovách, potom v případě zdravotních obtíží můžete očekávat, že personál bude schopen poskytnout základní neodkladnou resuscitaci včetně včasného užití automatizovaného defibrilátoru (AED).

Logo AED Logo AED
© 2017 Defibrilace - O důležitosti resuscitace s časnou defibrilací.