AED balíček

AED balíček

Jedná se o znalosti, dovednosti a pomůcky k záchraně života pacientů s náhlou srdeční zástavou, kterou může po krátkém zaškolení poskytnout skutečně každý člověk. Automatizované defibrilátory (zkratka AED) mohou bezpečně obsluhovat tzv. autorizované osoby. To jsou takové osoby, které byly proškoleny v základní resuscitaci s užitím AED.

AED balíček obsahuje:

  • 1. Poradenství jak v organizaci rozvíjet "Program časné defibrilace"
  • 2. Úvodní školení "Resuscitace s časnou defibrilací" v délce 4 hodin pro maximálně 6 osob
  • 3. Opakovací školení jednou ročně v délce 2 hodin pro maximálně 6 osob v následujících 5 letech
  • 4. Přednášku v délce 1 hodiny pro všechny pracovníky organizace o tom, jak rozpoznat varovné příznaky srdečního infarktu, mozkové mrtvice a srdeční zástavy.
  • 5. AED přístroj
  • 6. Dva páry defibrilačních elektrod
  • 7. Nezbytné příslušenství (jeden pár gumových rukavic, jeden holicí strojek, jednu dýchací roušku, jeden papírový ručník)
  • 8. Non-stop servis AED přístroje
  • 9. Protokol užití AED přístroje

© 2017 Defibrilace - O důležitosti resuscitace s časnou defibrilací.